Personfaglig supervision

“At turde, er at miste fodfæstet for en stund, ikke at turde, er at miste sig selv.”

Hvorfor er personfaglig supervision vigtig?

Når jeg vælger benævelsen personfaglig – istedet for fagpersonlig supervision, der er det mest anvendte udtryk – er det mit ønske om at tydeligøre, at jeg sætter personen i faget før faget hos personen. 

Supervision er for alle fagpersoner, der har valgt, at stille sit fag til rådighed for andre mennesker. Personfaglig supervision er vigtig for sig selv, sit fag og samspillet i relationen med modtager. 

Supervision betyder “overblik”, og er med til at højne faglighed og kvalitet i arbejdet, samt at øge engagement, trivsel og udvikling såvel personligt som fagligt. I erkendelsesprocesserne styrkes det personlige overblik, dilemmaer og arbejdsopgaver, hvilket kan være med til at modvirke forråelse. Forråelse er et begreb for en udviklingsproces, hvor man gradvist bliver mere og mere rå og brutal i sin tænkning og sine handlinger (Birkmose, 2013), hvilket sker, når vi kommer i kontakt med afmagt. Sundhedsfaglige vil helt naturligt mærke afmagt jævnligt i deres hverdag. Generelt er der ikke er tradition for supervision til denne faggruppe. Supervision er vigtig, for at forebygge forråelse og øge etiske refleksioner, respekt, imødekommenhed og forståelse for borgere og deres nærmeste familie og i det kollegiale samarbejde.

For flere oplysninger kan du læse mere her www.supervisionsgruppen.dk    

Her kan du også læse rapporten fra VIA, den første danske undersøgelse der dokumenterer effekten af supervision hos plejepersonalet, som SupervisionsGruppem står bag.

Individuel supervision

Jeg tilbyder supervision til terapeuter eller terapeuter under uddannelse samt til lærer eller pædagoger. Som supervisor ønsker jeg at støtte dig i de udfordringer og problematikker, du kommer i kontakt med i dit arbejde eller under din uddannelse, og i dette arbejde forebygge, at du kan holde til og værne om din arbejdsglæde i mange år fremover.  

Supervisionen kan foregår enkeltvis eller i en gruppe på max 7 personer enten hos mig eller hos dig/jer.

I supervision kan du:

 • udvikle dig fagligt
 • større personlig indsigt
 • forøge dine ressourcer og styrke
 • få et større overblik
 • opdage nye handlemuligheder og erkendelser
 • forebygge stress eller udbrændthed 

Hvad er supervision hos mig?

Jeg er uddannet exam. supervisor hos dfti. Min tilgang til supervision er gennem den eksistentielle oplevelsesorienteret supervision og udgangspunktet er i dine egne erfaringer og oplevelser. Supervision er en samtale, som giver dig mulighed for at reflektere over din praksis i dit arbejde. Jeg tilbyder at folde problematikken ud sammen med dig således, vi i fællesskab finder inspiration og handlemuligheder til det daglige arbejde,

I gruppe supervision vil udgangspunktet være fagpersonligt, og som supervisor sikrer jeg, at processen ikke bliver terapi. Typisk vil der i løbet af samtalen bliver inviteret ind til fælles undren og nysgerrighed, udforskning og udveksling af synspunkter i forhold til de temaer, problemer og potentielle løsninger, som kommer op i supervisionen.

Supervision til sundhedsfaglige

De allerfleste sundhedsfaglige oplever i kortere eller længere perioder, hvor de er tyngede, af det de ser og hører, og de kan opleve en magtesløshed og komme i tvivl om, hvorvidt de er dygtige nok.

Desværre er der ikke tradition for fagpersonlig supervision i vores sundheds regi, som der er er tradition for inden for de pædagogske børne- og unge områder. Desværre bliver vores sundhedsfaglige også belastet af de arbejdsvilkår, de dagligt befinder sig i. Supervision er en meget hensigtsmæssig metode til at varetage en række vigtige opgaver som for eksempel:

 • At der skabet tid til eftertanke for at forstå, hvad der skete

 • At kunne overveje alternativer og få et perspektiv og planlægge fremtidige alternativer

 • At få indsigt i og kunne bearbejde egne reaktioner og mønstre i relationen

 • At træne sin empati ved at opnå indsigt og indlevelse i andre mennesker

 • At styrke sin relations kompetencer

 • At udvikle nye faglige kompetencer og styrke de eksisterende kompetencer

 • At få hjælpe til at tydeliggøre opgaver og ansvarsområder

 • At opnå forståelse for egne faglige og personlige muligheder og begrænsninger

 • At erkende, respektere og varetage egne behov i arbejdet med andre mennesker, for at forebygge nedslidning, stress og udbrændthed

 • At bevare engagement og udvikling i arbejdslivet.

Supervision er med til at højne faglighed og kvalitet i arbejdet. Det medvirker til at sikre fortsat udvikling, trivsel og engagement i medarbejdernes arbejdsliv, og til etableringen af en sikker og nuanceret fagpersonlig identitet.

Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak, hvor vi afklarer behov og ønsker for supervision. I fællesskab laver vi en detaljeret planlægning af forløbet.

Lidt mere om fagpersonlig supervision

Supervision er en videreudvikling af faglige, personlige og relationelle kompetencer, hvor supervisanten og teamet reflekterer og arbejder ind i nye forståelser for at integrere faglige problemstillinger på en ny og anderledes måde.